Les Viles > | Tornar >
 

NATURA
En aquesta part del Pirineu la vegetació i la fauna son tipics de climes atlàntics alpins. Els roures, els bedolls, el pi roig, el pi negre, el faig… creixen en els seus boscos entre 900 i 2.600 m d'alçada, acompanyats per les estribacions d'alguna alzinar muntanyenc en les parts mes seques i baixes.El porc senglar, la guineu, l'àliga daurada, el duc, l'isard (Rupicapra rupicapra), el voltor, el trencalòs, la perdiu blanca, el gorge blanc, la marta, l'ermini, el gat salvatge… son només un petit exemple dels animals que hi podem trobar.